W ponad 50 letniej historii Uniwersytetu Gdańskiego mury uczelni opuściło wielu znakomitych absolwentów. Rzesze zasiliły polską gospodarkę, szkolnictwo; niektórych  znamy z kart podręczników, innych z mediów. Wszystkich łączą nie tylko mury uczelni, ale przede wszystkim wspomnienia – zajęć, wykładowców, wydarzeń politycznych, które przeplatały się z historią naszej Alma Mater, przyjaciół, których poznawało się na studiach, historie rodzinne, miłosne itp. Dużo jest rodzin, w których Absolwentami UG są już kolejne pokolenia.

Chcielibyśmy zaprosić naszych Absolwentów, żeby razem z nami zapisywali nie tylko karty przeszłości, ale mieli wpływ na przyszłość Uniwersytetu Gdańskiego. W tym celu powołany został Klubu Absolwentów UG, który będzie zrzeszał wszystkich Absolwentów, niezależnie jaki wydział oraz jakie studia ukończyli.

Jak już się zarejestrowałaś/łeś prosimy o udział w badaniu ankietowym, abyśmy mogli poznać Twoje oczekiwania i móc kształtować ofertę Klub Absolwentów według waszych preferencji!

Pragniemy zrzeszać wszystkich naszych Absolwentów. Zarejestrowanych w Klubie Absolwentów informujemy o tym, co się dzieje w murach uczelni poprzez comiesięczną wysyłkę newsletterów wraz z kolejnymi numerami naszego uczelnianego czasopisma – Gazety Uniwersyteckiej.

Według stanu na 1.04.2022 jest w Klubie 531 osób. Informacje o Klubie (poza stroną WWW) dostępne są również w mediach społecznościowych (FB).

Dla członków Klubu we współpracy z Miastem Gdańsk przygotowaliśmy ofertę zniżek na wydarzenia kulturalne realizowane w Gdańsku. Formy aktywności Klubu będą zależne od aktywności i odzewu naszych członków. Nie wykluczamy organizacji spotkań, konferencji, szkoleń i konkursów.

W dziale aktualności będziemy krótko prezentować poszczególne nasze Wydziały, przygotowywać krótkie filmy przypominające Wydziały z różnych stron, dostępne będą podcasty oraz zdjęcia.

Liczymy na Waszą aktywność!!!!!

46

Osób z zagranicy

326

Zarejestrowanych kobiet

205

Zarejestrowanych mężczyzn

531

zarejestrowanych Absolwentów do Klubu (na dzień 1/04/2022 r.)