1. Prawo afiliowania publikacji naukowych;
  2. korzystanie z systemu bibliotecznego oraz infrastruktury informatycznej na warunkach przysługujących pracownikom Uniwersytetu;
  3. możliwość posługiwania się listownikiem i pieczątką Uczelni;
  4. wjazd na ogólny teren Kampusu Bałtyckiego i kampusy wydziałowe (po uzgodnieniu z zarządzającym);
  5. reprezentowanie UG w organizacjach i stowarzyszeniach naukowych;
  6. nieodpłatne korzystanie z obiektów i urządzeń sportowych, rekreacyjnych i rehabilitacyjnych (po uzgodnieniu z zarządzającym).
Schemat procesu przyznania statusu Profesora Emerytowanego Uniwersytetu Gdańskiego w formacie PDF.

Dołączenie do Klubu Profesora UG wymaga, ściągnięcia oraz wypełnienia wniosku w formacie DOC (Word) i przesłania go na adres e-mail: klubprofesoraUG@ug.edu.pl

Zarządzenie nr 20/R/22
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia

7 lutego 2022 roku

w sprawie statusu i uprawnień emerytowanego profesora Uniwersytetu Gdańskiego